Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ DAVANT EL RISC COVID 19 EN ACTIVITATS I EMPRESES AGRÀRIES

Acord del Govern pel qual s’impulsa la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en el context de la pandèmia generada per la COVID-19. La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la normalitat de les relacions socials, econòmiques i productives, també en l’àmbit agrari i industrialagrari. En un context de pandèmia i d’emergència sanitària, cal garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a la agroindústria. A la vegada, és essencial garantir la producció en quantitat, qualitat i seguretat d’aliments a Catalunya de manera que s’asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen. Fer front al reptes en els sistemes de producció agrària, transport, habitatge, serveis socials, d’ocupació, de salut i de seguretat que planteja la pandèmia en el context de les campanyes agràries, requereix articular mecanismes de coordinació des de la proximitat territorial i amb la participació i coresponsabilitat de les administracions públiques implicades i del sector agrari en el seu conjunt. Durant la campanya agrària són moltes les persones que es desplacen als territoris productors de fruita que s’afegeixen a la població que hi resideix permanentment, la qual cosa té un impacte en un context de pandèmia per COVID-19, que afegeix complexitat a la problemàtica ja habitual de les campanyes agràries. En aquest marc d’actuació, i sempre de conformitat amb el que disposa l’Acord GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19, el Govern considera necessari impulsar la coordinació i el seguiment de la campanya agrària mitjançant mecanismes de coordinació territorial, amb les limitacions i en les condicions que en cada moment estableixi la normativa vigent i les instruccions emanades de les autoritats competents. A proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern Acorda: 1.- Impulsar la coordinació i el seguiment de la campanya agrària a Catalunya, mitjançant els mecanismes de coordinació territorial ja existents en els àmbits de les corresponents delegacions territorials del Govern, amb la participació de les administracions públiques implicades i del sector agrari en el seu conjunt, amb la finalitat de fer el seguiment de la campanya agrària i consensuar propostes en relació a criteris o recomanacions d’actuació durant la campanya agrària en el context de contenció de la pandèmia de COVID-19. 2.- El Govern, a través dels departaments que despleguen llurs competències, vetllarà pel bon desenvolupament de la campanya agrària i per donar resposta a les qüestions que es puguin plantejar en el si dels dits mecanismes de coordinació, amb les condicions que en cada moment estableixi la normativa vigent i en el marc pressupostari derivat dels requeriments d’aquesta situació d’excepcionalitat.

Els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra engeguen l'acció "TRUCADES QUE ACOMPANYEN"

Davant l’estat de confinament és una acció d’acompanyament telefònic a persones que viuen una situació de solitud i aïllament. Es fa una crida a la ciutadania per aquelles persones que puguin establir les trucades de manera altruista. Tant les persones que vulguin ser trucades com les persones col•laboradores per trucar. SI T'INTERESSA truca al 651 98 31 08 o envia un correu a plainclusio@ccsegarra.cat. GRÀCIES!

Document Actions