Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

OBERTA CONVOCATÒRIA AJUTS LLOGUER 2021

TERMINIS PER SOL·LICITAR L’AJUT: DEL 27/04 al 04/06 DE 2021

DIMARTS 27 ABRIL 2021

REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER A PODER OPTAR A L’AJUT:

 * Els ingressos totals de la unitat de convivència no poden ser superiors a 2,831267 vegades l'IRSC
(22.558,77 €).
 * La unitat de convivència ha de tenir uns ingressos mínims de 0,3 vegades l'IRSC (2.390,31 €) o els suficients per pagar el lloguer.
 * Ser titular del contracte de lloguer i estar empadronat en aquella adreça.
 * Acreditar que el titular ha pagat la fiança a l’arrendador.
 * No pagar un lloguer mensual superior a 500 € (900€ en cas de famílies nombroses o amb
membres amb discapacitat legalment reconeguda).
 * Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o ingrés en
compte. NO S’ACCEPTARÀ cap altre tipus de PAGAMENT EN METÀL·LIC.
 *No tenir deutes amb Hisenda, Seguretat Social o Generalitat

 L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ pot ser del 20, el 30 o el 40%, en funció dels ingressos de la unitat familiar i l’import de la renda del lloguer.

 TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:


* TELEMÀTICAMENT (Oficina de tràmits virtuals de la Generalitat):
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer%3Fcategory%3D%26moda%3D1&idServei=HAB020SOLC&fromFilter=true


* CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA:
Només per a casos que no es pugui fer la tramitació online.
ATENCIÓ PRESENCIAL: De dilluns a divendres, de 10 a 14h. És obligatori haver demanat cita
prèvia (telèfon 973531300), per presentar sol·licitud.

Fitxers adjunts

Document Actions