Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de ple ordinari el dia 13 d'octubre a les 9.30h

CONVOCATÒRIA PER A LA CELEBRACIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Us convoco a la sessió ordinària de l’Ajuntament de Montoliu de Segarra, que tindrà lloc el proper :

 

DIA: 13/10/2020

HORA: 9:30h

LLOC: Sala de Plens

SESSIÓ: Ordinària

  

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2020.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 2020-2020.

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE L’OBRA “REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI MONTOLIU DE

SEGARRA” PER UN IMPORT DE 41.523,03€ (IVA INCLÒS) DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2020.

CINQUÈ. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019

SISÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

SETÈ. INFORME D’ALCALDIA.

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES.

Document Actions